Search

За

Нас

Од 90-тите години на минатиот век ИНОСПЕКТАР со своите производи СПЕКТАР сирупи од овошје е дел од детството на многу луѓе во Македонија. Со овошје од природата без непотрбни додатоци и засладувачи, СПЕКТАР сирупите е за многумина вкус на летото. Вкус кој го имате цел свој живот пред себе.

Традиција

Со вкус

ОСНОВАН

ИНО СПЕКТАР е компанија основана во 1990 година како фамилијарен бизнис кој се занимава со производство на овошни сирупи.

СТАНУВА ЛИДЕР

Набргу компанијата станува лидeр во производство и продажба на овошни сирупи во Македонија благодарение на квалитетот кој го има.

ЦЕЛ И ЗАДАЧА

Цел и задачана ИНО СПЕКТАР е да сестреми да ги задоволи вкусовите и побарувањата на потрошувачите од сите возрасни граници. Освен на домашниот пазар насочени сме  и кон светските пазари, со цел да го докаже квалитет ширум светот.

МИСИЈА

Производство на кавалитетни производи, со виоски стандарди за суровини, производтсво, дистрибуција и маркетинг.

ВИЗИЈА

Развивање на нови производи согласно со потребите на потрошувачите, и насочување кон нови пазари, создавјки компанија лидер во регионот.

Back to Top