Search

Për

Ne

Nga vitet e 90-ta të shekullit të kaluar INOSPEKTAR me prodhimet e saj të shurupëve nga pemët SPEKTAR është pjesë e fëmijërisë të shumë njerëzve në Maqedoni. Me pemë të natyrës nuk nevojiten aditivë dhe ëmbëlsues, shurupët SPEKTAR për shumë prej nesh janë shija e verës. Shije që e keni të gjithë jetën tuaj para jush.

Traditë

Me shije

E THEMELUAR

INO SPEKTAR është kompani e themeluar në vitin 1990 si një biznes familjar që merret me prodhimin e shurupëve nga pemët.

BËHET LIDER

Shumë shpejt kompania bëhet lider në prodhimin dhe shitjen e shurupëve nga pemët në Maqedoni falë cilësisë që ka.

QËLLIMI DHE DETYRA

Qëllimi dhe detyra e INO SPEKTAR është që të përkushtohet që të kënaq shijet dhe kërkesat e konsumatorëve nga të gjithë kufijt e moshave. Përveç në tregun e brendshëm jemi të orientuar edhe në tregjet ndërkombëtare, me qëllim që të dëshmojmë cilësinë në të gjithë botën.

MISIONI

Prodhimi i produkteve cilësore, me standarde të larta për lëndët e para, prodhim, shpërndarje dhe marketing.

VIZIONI

Zhvillimi i prodhimeve të reja në pajtim me nevojat e konsumatorëve, dhe orientimi ndaj tregjeve të reja, duke krijuar kompaninë lider në rajon.

Back to Top